Odd Fellows Drachten vriendschap liefde waarheid
  • portret2.JPG
  • portret7.JPG
  • portret3.JPG
  • portret5.JPG
  • portret1.JPG
  • portret4.JPG
  • portret6.JPG

Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving

 

Welkom op de website van de Smalena loge  te Drachten.

U treft hier informatie aan over de Smalenaloge, onze doelstellingen en hoe we die proberen te bereiken..

 

Hoe is de Naam Smalena ontstaan?

Allereerst de naam Smalena, in het jaar 1230 trokken de Friezen, waaronder die van Smalena, in de legermacht van de Bisschop van Utrecht, op tegen de inwoners van Drenthe. De eerste gelegenheid waar de naam Smalena in de historie wordt genoemd. Vooral bij oude namen is meestal nergens beschreven waarom men juist die naam schreef. Een redenering achteraf is dan de enige mogelijkheid tot verklaring, zonder 100% zekerheid dat die redenering juist is.

Een variant op die naam is een document uit 1231 waarin sprake is van een Benedictijns klooster bij de nederzetting Smalena. In 1326 heet het klooster Smelna en in 1392 Smelne. Wanneer kort na 1580 het klooster is afgebroken blijft die nederzetting de naam houden van Smalnae, Smelenga enz.

Oprichting Smalenaloge

Op 29 november 1969 werd in Drachten de Odd Fellows loge opgericht die zijn naam ontleende aan deze rijke historie. De twee eerste Odd Fellows in Drachten waren lid van de Johan Willem Friso loge nr. 61 in Heerenveen.
Na een viertal jaren en met 11 leden begon men ernstig na te denken over een eigen loge en op 5 februari 1969 vond in Drachten de eerste bijeenkomst plaats. Veel hulp werd ondervonden van de broederen van de J.W. Friso loge, waar men 5 jaren te gast was geweest.
In 1974 werd in het Servotel onderdak gevonden en in 1979 werd er een eigen “tempel” aan de Stationsweg 56 ingewijd.

Wie/wat zijn nu Odd Fellows?

Odd Fellows zijn mensen die proberen midden in de maatschappij te staan. Zij staan op het standpunt dat alle mensen gelijk zijn: ongeacht godsdienstige of politieke overtuiging en ongeacht ras, rang of stand. 
Hun opdracht luidt: doe je best om verdraagzaam te zijn tegenover de mensen om je heen en zet je in voor een harmonieuze samenleving.

Odd Fellows voelen zich betrokken bij tal van maatschappelijke gebeurtenissen. 
Dat betekent dat ze mensen helpen, bijstaan als ze zorgen hebben, ziek zijn of in moeilijke omstandigheden verkeren. Ze hebben – in het Fries zo mooi gezegd – omtinken – denken om de mensen om zich heen.
Vaak ook komt deze zorg, hulp en bijstand, dit “omtinken” tot stand door middel van projecten. 
Er zijn projecten voor mantelzorgers, kinderen in het AZC en zieken in het Hospice – dit als voorbeeld van de maatschappelijke activiteiten van de Odd Fellows. 

 

Bijeenkomsten logeleden.

De Smalena loge komt wekelijks bijeen en wel op iedere dinsdag van 20.00 tot ±22.00 uur in een sfeer van trouw en vriendschap. Zij proberen in het dagelijks leven deze sfeer uit te dragen en in praktijk te brengen. De bijeenkomsten versterken het gevoel van onderlinge verbondenheid, geven momenten van innerlijke rust – vooral tijdens het luisteren naar muziek en de bijeenkomst geeft gelegenheid tot bezinning op onze opdracht: mens en medemens te zijn.

 

Hoe verloopt zo’n avond?

Onze Smalena loge komt dan bijeen tussen 19.30 en 20.00 uur in de ontmoetingsruimte en daar wordt begonnen met een stevige handdruk en een kop koffie. Dit bevordert een gezellige en ontspannen sfeer. Om 20.00 uur verlaten wij de ontmoetingsruimte en gaan naar de bezinnigsruimte die op een bijzondere manier is ingericht. De bijeenkomst in de ruimte verloopt altijd op dezelfde manier en volgens een vast programma. 
Overal op de hele wereld, bij alle 10.000 loges in 25 landen, vindt dit op dezelfde manier plaats.  
Trouwens: de Odd Fellows beleven dit jaar hun 200 jarige bestaan.

 

Bezinningsruimte.

De bijeenkomst in de bezinningsruimte is altijd een belangrijk aspect van de loge avond. Hier denken wij na over onze opdracht verdraagzaam te zijn en respect te hebben voor iedereen, ongeacht religie, politieke belangstelling, rang, stand of opleiding. Bezinning ook op het verdere verloop van ons leven. De korte lezingen (bouwstenen) die tijdens deze bijeenkomst worden gegeven dragen bij aan onze persoonlijke ontwikkeling.

Belangrijk is ook de rust die wij tijdens deze binnenkomsten ervaren. We zijn los van onze dagelijkse beslommering, de tv, pc enz.
Deze momenten ervaar je vooral tijdens de muziek die een belangrijke plaats inneemt tijdens het samenzijn in de bezinningsruimte. Tijdens de muziek vergeet je even je zorgen en laat je de sfeer van weldadigheid op je af komen. Ook ervaar je de sfeer van vertrouwelijkheid.

 

Na de bezinning de zgn nazittng.

Na deze bijeenkomst van ong. 1 uur gaan we naar de nazittingsruimte. Vaak vindt hier een discussie/dialoog plaats over de lezing die zojuist is gehouden. Ook zijn er 5 minuten praatjes over hobby’s of iemand wil iets belangrijks vertellen wat hem persoonlijk betreft. 
Tenslotte vertelt een lid over wat hij belangrijk vindt van de Odd Fellows.

Open bijeenkomsten

Tevens worden er mensen van buitenaf uitgenodigd die tijdens deze avond een belangrijk actueel onderwerp belichten: met later een discussie. Deze bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor partners, buitenstaanders/belangstellenden.

Gezamenlijke bezoeken ter informatie.

Musea, instellingen en of fabrieken worden vaak samen met de partners bezocht. 
Alles wordt gelukkig opgezet met medewerking van alle leden (ca. 25) van de Smalena loge,
dit geeft saamhorigheid, verbondenheid en vertrouwen.

Dogma’s?

De Smalena loge kent geen dogma’s, wat je doet en met wie vinden wij niet belangrijk. 
Wij vinden het belangrijker wie je bent en waar je voor staat, dat je op zoek bent naar verdieping in je leven. 
Hoe deze verdieping gestalte gaat krijgen is iets waar je zelf verantwoordelijk voor bent, 

Uitwisseling ervaringen.

Ervaringen waarmee de leden de loge mee kunnen helpen door het bieden van vriendschap en soms door het bieden van richting. 
Dankzij deze gelijkgestemden, 50 plus en ouder, binnen de Smalena loge, zal je je als nieuw lid zeer snel thuis voelen binnen onze loge. 

Dan kun je de beginselen van de Odd Fellows tot je nemen, leren begrijpen en toe te passen. 
Dit groeiproces is iets wat gedurende een langere tijd plaats zal vinden en waarin ieder zijn eigen tempo bepaalt.

Gebruiken.

We houden van gebruiken en zijn er stiekem een beetje trots op want het hoort bij het karakter van onze loge. Wij houden ervan om stijlvol en met een bepaalde grandeur iets doen, maar zeker ook met een relativering in ons doen en laten. Wij laten u hier graag mee kennis maken.

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nieuwsgierig zijn geworden en ook het gevoel hebben dat je eigen tijdelijke verblijf op deze aardbol toch een diepere betekenis kan hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Tenslotte

Tot 5 maart 2022 stond boven dit artikel de kop :” Welkom op de website van de Smalena loge nr. 75 te Drachten.””

Op die dag vond er een belangrijke gebeurtenis plaats , die je in onze moderne tijd al veel eerder verwacht zou hebben: Het lidmaatschap van vrouwen werd mogelijk gemaakt in een plechtige zitting van ons landelijk bestuur.

Tegelijk traden er 9 vrouwen tot de loge toe, die tot eind 2019 deel hadden uitgemaakt van een zelfstandige loge, die alleen vrouwen toeliet.

Het gros van de Odd Fellowloges in Nederland en Belgie bestaat nog steeds uit gescheiden verenigingen voor alleen mannen of alleen vrouwen. De Smalenaloge is de tweede loge die met deze gewoonte gebroken heeft en gaat vanaf 5 maart 2022 officieel door het leven als “Smalena Gemengde Loge Nr 02 “

 

U bent niet geauthoriseerd om reacties te posten.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Odd Fellows Drachten | Stationsweg 56 | 9201 GP Drachten

Realisatie website: Noordoost.nl Heerenveen