ODD FELLOWS

Drachten

logo drie schakels odd fellows

Welkom bij de Odd Fellows Drachten!

Odd Fellows zijn mensen die proberen midden in het leven en de maatschappij te staan. Zij staan op het standpunt dat alle mensen op deze wereld gelijk zijn, ongeacht godsdienstige of politieke overtuiging en ongeacht ras, rang of stand. 
De algemene opdracht van de Odd Fellows luidt:  doe je best om verdraagzaam te zijn tegenover de mensen om je heen en zet je in voor een harmonieuze samenleving.

Odd Fellows voelen zich betrokken bij tal van maatschappelijke gebeurtenissen. 
Dat houdt is dat ze mensen in nood proberen te helpen, mensen bij te staan als ze zorgen hebben, ziek zijn of in moeilijke omstandigheden verkeren. Ze hebben , in het Fries o zo mooi gezegd , omtinken – denken om de mensen om zich heen.
Vaak ook komt deze zorg, hulp en bijstand, dit “omtinken” tot stand door middel van projecten. 
Er zijn projecten voor mantelzorgers, kinderen in het AZC en zieken in het Hospice – dit als voorbeeld van de maatschappelijke activiteiten van de Odd Fellows. 

 

Wij zijn Odd Fellows van de Gemengde Smalena Loge in Drachten.   Wij zijn mannen en vrouwen die vol en bewust in het leven proberen te staan en de idealen van de Odd Fellows na te leven .  Wij geloven dat wij de tijd die ons als individu en als groep gegeven is moeten gebruiken om onszelf als mens te verbeteren en daarmee bij te dragen aan een betere en meer harmonieuze samenleving.

Dat verbeteren begint altijd bij jezelf met hoe je in het leven staat en wat je in de wereld doet.

handen 
altaar

 

Hoe doen wij dat.

De Smalena loge komt wekelijks bijeen en wel op iedere dinsdag van 20.00 tot ±22.00 uur in een sfeer van trouw en vriendschap. Zij proberen in het dagelijks leven deze sfeer uit te dragen en in praktijk te brengen. De bijeenkomsten versterken het gevoel van onderlinge verbondenheid, geven momenten van innerlijke rust – vooral tijdens het luisteren naar muziek en de bijeenkomst geeft gelegenheid tot bezinning op onze opdracht: mens en medemens te zijn.

  De Gemengde Smalena loge Drachten bestaat uit ongeveer 30  mannen en  vrouwen en zijn in Nederland de tweede gemengde loge van de Odd Fellows, iedereen is dus op dezelfde avond welkom.  Daarnaast proberen we met maatschappelijke activiteiten mensen te helpen en te ondersteunen die dat in de samenleving nodig hebben.