Odd Fellows Drachten vriendschap liefde waarheid
  • portret1.JPG
  • portret7.JPG
  • portret6.JPG
  • portret3.JPG
  • portret5.JPG
  • portret2.JPG
  • portret4.JPG

Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving

 

Smalena loge  in Drachten viert vijftigjarig bestaan

50 jaar

 Op dinsdag 19 november is, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Odd Fellowhuis aan de Stationsweg 56 in Drachten, herdacht dat 50 jaar geleden door een 13-tal leden een mannenclub van de Odd Fellows werd opgericht: de Smalena Loge nr. 75. De avond begon met een buffet voor leden en hun partners. De feestelijke herdenkingsbijeenkomst in de bezinningsruimte werd bijgewoond door leden en gasten van alle Odd Fellow Loges in Friesland.

Het werd een sfeervol jubileumfeest tot in de late uurtjes, met vele gasten; een geslaagde Odd Fellow-happening van de 50-jarige Smalena Loge.

Op 29 november 1969 is de Smalena Loge opgericht. De oprichting vond onder grote belangstelling plaats in De Lawei in Drachten. De groep van 13 Smalena-leden werd ruim versterkt, met 220 gasten en vertegenwoordigers van 33 loges. De nieuwe loge had (nog) niet de beschikking over een eigen gebouw, de wekelijkse bijeenkomsten werden tot eind 1973 gehouden in het Logegebouw in Heerenveen. Vanaf begin 1974 werden de samenkomsten gehouden in Drachten, eerst in het Servotel, daarna nog een tijdje in de Mennozaal van de Doopsgezinde kerk. Bijna tien jaar na de oprichting van de Loge, op 1 september 1979, was, de feestelijke overdracht van een eigen Logegebouw aan de Stationsweg in Drachten een feit. Door het samenwerken aan het eigen clubgebouw is de kameraadschap, de verbondenheid en de saamhorigheid onder de leden versterkt en verdiept. Nog altijd wordt vol trots over deze bijzondere bouwperiode gedacht en gesproken.

De Smalena Loge in Drachten en de Loges in Leeuwarden, Heerenveen en Sneek maken, evenals de overige Loges in Nederland en Belgiƫ, deel uit van de wereldwijde Orde van Odd Fellows met Loges 'all over the world'.

De Odd Fellows al 50 jaar in Drachten, maar of dit betekent dat in Drachten en omgeving Odd Fellows algemeen bekend zijn? Dat verdient, denken de leden, de nodige aandacht. Odd Fellows zoeken niet bewust de publiciteit. Liever maken ze 'reclame' in hun eigen kring van familie en vrienden, of door het houden van lezingen. In vroeger tijden was de Odd Fellow-gemeenschap een tamelijk gesloten geheel. De afgelopen jaren zijn de Odd Fellows veel opener geworden en naar buiten getreden, om meer bekendheid te geven aan het Odd Fellow-leven. Er lopen buiten de Loge immers minstens zoveel Odd Fellows rond als daar binnen!

Odd Fellows zijn 'gewone' mensen, die proberen midden in de maatschappij te staan. Voor Odd Fellows zijn alle mensen gelijk, ongeacht hun godsdienstige of politieke overtuiging, ongeacht ras, rang of stand. Hun opdracht luidt: 'doe je best om verdraagzaam te zijn tegenover de medemens en zet je in voor een meer harmonische samenleving'. Dit betekent ook: inzet voor maatschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld: een dag persoonlijke hulp aan mensen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, een zeiltocht organiseren voor mantelzorgers en nog veel meer activiteiten.

De leden van de Smalena Loge komen wekelijks bijeen en dat versterkt de onderlinge verbondenheid en het gevoel van saamhorigheid. Het belangrijkste deel van de avond is een samenkomst in de hiervoor speciaal ingerichte bezinningsruimte. Deze bijeenkomst verloopt volgens een vaste agenda. Het gesproken woord wordt afgewisseld met muziek. Het centrale punt van elke samenkomst is de bijdrage van een Loge-lid, van een voor hem interessant of boeiend onderwerp, meestal met een maatschappelijk thema of een persoonlijke tintje. De Loge is een betrouwbare omgeving, waarin iedereen zichzelf kan zijn en waarin zij ook de ander de ruimte geeft om zichzelf te zijn.

De Smalena Loge nr.75 is, evenals alle Odd Fellow Loges, volop in ontwikkeling, in vernieuwing, in verandering en maakt een vertaalslag naar een Loge-wereld, waarin voor een ieder een warm en dierbaar plekje is. Meer informatie kan worden gevonden op de onlangs vernieuwde website van de loge: www.oddfellowsdrachten.nl.

 

Artikel gepubliceerd in Huis aan Huisblad ACTIEF  van 4 december 2019

 

 

 

 

U bent niet geauthoriseerd om reacties te posten.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Odd Fellows Drachten | Stationsweg 56 | 9201 GP Drachten

Realisatie website: Noordoost.nl Heerenveen